STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BIBLIJNY KONKURS WIEDZY Z EWANGELII WG. ŚW. JANA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Biblijny Konkurs Wiedzy z Ewangelii wg. Św. Jana dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąRegulamin konkursu wiedzy z Ewangeilii wg. św. Jana dla uczniów z niepłnosprawnością intelektualną (w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi) szkoły podstawowej (kl. 6-8) oraz szkół ponadpodstawowych rok 2022/2023
Cele konkursu:
– ukazanie Biblii jako źródła wiary;
– zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego;
– propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii;
– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej;
– wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
2. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ks. Abp Marek Jędraszewski i p. Barbara Nowa Małopolski Kurator Oświaty
3. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego.
Zgłoszenia udziału szkoły w konkursie do 2.12.2022 do wizytatora ks. Mateusza Szymczyka na adres wkrejon4@diecezja.pl.
Do drugiego etapu kwalifikuje się tylko jedna osoba (z każdego etapu edukacyjnego), zwycięzca etapu szkolnego.
Diecezjalny etap zmagań konkursowych jest zarazem finałem konkursu.
Finał konkursu odbędzie się 21. 04. 2023 roku w budynku Kurii Metropolitalnej
w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.
Więcej informacji można uzyskać u odpowiedzialnych za konkurs: ks. Matusz Szymczyk 508639340, Grzegorz Kubicki: 664418525, Arkadiusz Drozdek 509269568

Literatura obowiązkowa:
EWANGELIA według św. Jana wyd. V Biblii Tysiąclecia

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

ZOBACZ TAKŻE