STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. PIOTR SOBALA MIANOWANY PROBOSZCZEM PARAFII MĘTKÓW

Ks. Piotr Sobala mianowany proboszczem parafii MętkówPragniemy złożyć wyrazy serdecznej wdzięczności ks. Piotrowi Sobali za pracę w Wydziale Katechetycznym. Ks. Piotr kończy posługę archidiecezjalnego wizytatora katechizacji w rejonie VI naszej archidiecezji. Dziękujemy za podejmowany wysiłek dydaktyczny i wychowawczy oraz za wszelkie formy pracy, w tym za przygotowanie konkursu biblijnego dla uczniów gimnazjum, ocenę prac w ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, redakcję informacji do „Biuletynu duszpasterskiego”, organizację dni skupienia dla katechetów, a także szereg wizytacji, ocen pracy katechetów i wielopłaszczyznowe wsparcie parafii w ramach pracy wizytatora rejonowego, a funkcję tę pełnił od 2012 roku.

Na czas nowych posług duszpasterskich w parafii w Mętkowie życzmy Bożego błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II oraz sił i entuzjazmu do dalszej ewangelizacji i przekazu kultury religijnej.

Ks. dr Andrzej Kielian

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

wraz z s. Danielą i p. Teresą

oraz Księżmi współpracownikami

ZOBACZ TAKŻE