STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” – KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

„Z Dobrą Nowiną przez życie” – konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020ETAP SZKOLNY:

  • wybrane fragmenty tekstu Dziejów Apostolskich (Dz 1; Dz 2, 1-13; Dz 3; Dz 4; Dz 5; Dz 6; Dz 7, 54-60; Dz 8; Dz 9; Dz 10; Dz 12) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z wstępem do Dziejów Apostolskich.

ETAP REJONOWY:

  • całość tekstu Dziejów Apostolskich (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wstępem do dziejów Apostolskich i wybranymi komentarzami.
  • Komentarze: „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Kielce 2007, Wydawnictwo Jedność, s. 366-371, s. 398-399.

ETAP WOJEWÓDZKI:

  • całość tekstu Dziejów Apostolskich (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wstępem do Dziejów Apostolskich, przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym i wybranymi komentarzami.
  • Komentarze: „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Kielce 2007, Wydawnictwo Jedność, s. 366-371, s. 398-399.
  • Lektura:
  • Franco Ardusso, Chrzest młodego Kościoła w Duchu Świętym [w:] „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Kielce 2007, Wydawnictwo Jedność, s. 384-388.
  • Cesare Bissoli, Pawłowa misja koncentruje się na miastach [w:] „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Kielce 2007, Wydawnictwo Jedność, s. 450-457.
ZOBACZ TAKŻE