STRONA GŁÓWNA / ANKIETA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW – WRZESIEŃ 2022

ANKIETA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW – WRZESIEŃ 2022

Czcigodny Księże Proboszczu!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety katechetycznej na potrzeby Komisji Wychowania KEP.

Jako Wydział katechetyczny jesteśmy zobowiązani do zbierania danych odnośnie katechezy na potrzeby statystyczne KEP. Zbieranie takich danych nie odnosi się personalnie do osoby, dotyczy to ogółu badań statystycznych i nie ingeruje to w przepisy RODO. Informacje na temat księży katechizujących są wyłącznie do wiadomości Kurii Metropolitalnej.

Bardzo proszę uzupełnioną ankietę odesłać pocztą tradycyjną do Wydziału Katechetycznego lub drogą mailową na adres: katecheza@diecezja.pl do 10 października 2022 r.

Ankieta w formie pliku jest także do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego; można ją też wypełnić
w formularzu google, link na Dla proboszczów – Wydział Katechetyczny

Dziękuję za pomoc i życzę sił na trud katechetyczny i duszpasterski!

Ks. Konrad Kozioł
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

ZOBACZ TAKŻE