STRONA GŁÓWNA / KONFERENCJE

KONFERENCJE

Zaproszenie do udziału w konferencji „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”

Dyrektorzy, Nauczyciele
małopolskich szkół

Małopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem RPIBSiM zaprasza dyrektorów, nauczycieli polonistów i historyków na pierwszą konferencję „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”. Konferencja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r., w godz. 9.30-16.30, w Sali Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Krakowie, ul. Basztowa 20. (więcej)

Zapisy do udziału w konferencji za pomocą formularza.

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie
oraz Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji
pt. W świecie wartości dziecka

Cel: wspomaganie pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkoły 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Termin: 25.10.2018, godz. 12.00-17.00

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, poloniści, wychowawcy klas, katecheci, pedagodzy szkolni, psychologowie, dyrektorzy placówek oświatowych, bibliotekarze wszystkich typów bibliotek, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, edukatorzy, doktoranci oraz studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych i literaturoznawczych.

Zapisy: wyłącznie poprzez Formularz

Każdy uczestnik otrzyma od organizatorów zaświadczenie o udziale w konferencji, a od Wydawnictwa Literatura pakiet informacyjno – promocyjny oraz możliwość zakupu (zamówienia) książek z 50% rabatem od ceny detalicznej!

PROGRAM KONFERENCJI
12.00-13.00 Rejestracja uczestników
13.00 Rozpoczęcie konferencji
  Wykład otwierający, dr hab. prof. AIK Krystyna Zabawa 
Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie
Wychowanie do wartości. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży, Wiesława Jędrzejczykowa
Redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura
Przerwa kawowa
Wprowadzanie dziecka w świat wartości, Wanda Papugowa
Psycholog, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w wieku Przedszkolnym w Krakowie
Miejsce i rola Dobra w świecie odkrywanych wartości, dr Magdalena Kozak
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie
16.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Informacja: Wydział Współpracy ze Środowiskiem
e-mail: wspolpraca@pbw.edu.pl
tel. 12 427 33 77 w. 21, kom. 570 298 50

ZOBACZ TAKŻE