STRONA GŁÓWNA / Konkursy / PAPIESKI KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PAPIESKI KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informujemy, że rozdanie nagród z papieskiego konkursu plastycznego odbędzie się 14 lutego 2019r. (czwartek). Początek o godz. 10.30 w Kaplicy Domu Arcybiskupów przy ul. Franciszkańskiej 3

Wyniki konkursu

Regulamin Konkursu  Plastycznego
DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH i UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ

 

1 – Organizator

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Janusz Grodecki.

 

2 – Cel 

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w lepszym poznaniu Osoby  św. Jana Pawła II oraz uczczeniu 40 rocznicy wyboru na stolicę Piotrową.

 

3 – Temat

Temat konkursu nawiązuje obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Papieża i brzmi następująco:

Jan Paweł II,

 czyli jak Karol został Papieżem.

 

4 – Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych klas 0 i uczniów szkół podstawowych od I do VIII i będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:

Młodsza grupa wiekowa – starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 i uczniowie klas I i II szkół podstawowych

Starsza grupa wiekowa – uczniowie klas III i IV

Najstarsza grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII

 

5 – Warunki uczestnictwa

Prace konkursowe wykonuje grupa do 4 osób w jednej grupie wiekowej w formacie A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 

6 – Ocenianie prac

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: wartości artystyczne oraz wkład pracy dzieci.

 

7 – Etapy konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap szkolny – organizowany jest przez katechetów w poszczególnych klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu dekanalnego po 3 prace z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze zgłoszeniem (Aneks nr 1) należy do 2 października 2018 r. dostarczyć do Animatora Dekanalnego Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu, to znaczy tego, na terenie którego znajduje się dana szkoła. Uwaga! Prace przesłane bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego – z pominięciem etapu dekanalnego – nie będą brane pod uwagę. Nazwiska i parafie księży Animatorów Dekanalnych można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej pod adresem:

http://www.diecezja.pl/mlodziez/archidiecezjalne-duszpasterstwo-mlodziezy/

Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką (Aneks nr 3) z następującymi informacjami: imiona, nazwiska i wiek wykonawców (klasa), tytuł pracy, nazwa i adres przedszkola lub szkoły oraz imię i nazwisko katechety lub nauczyciela (mile widziany kontakt telefoniczny, bardzo przydatny w przypadku zakwalifikowania pracy do etapu diecezjalnego) oraz oświadczenia rodziców uczniów.

 

Etap dekanalnyorganizowany jest przez Animatorów Dekanalnych Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują oni Dekanalną Komisję Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład powinni wejść: ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci katechetów i nauczycieli. Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy wiekowej, które kwalifikuje do etapu diecezjalnego. Zamieszczony w Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi pracami Animator Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 26 października 2018 r.

Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej do Odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej pod adres janusz.grodecki@gmail.com. Jest wielka prośba, aby protokół elektroniczny pozostał w wersji  dokumentu Word [*docx] (Aneks nr 2), a nie pliku *PDF, *JPG lub w innych rozszerzeniach, ze względu na możliwość późniejszego edytowania i kopiowania nazwisk finalistów przy drukowaniu pamiątkowych dyplomów za udział.

 

Etap diecezjalny – organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 3 zespoły laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany do 8 listopada 2018 r.   na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego pod adresem:

http://www.katecheza.diecezja.pl

Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

 

8 – Uwagi końcowe

Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc od daty wręczenia nagród.

 

9 – Kontakt z Organizatorem

Adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Franciszkańska 3

31-004 Kraków

Telefony (9:00 – 13:00):  +48 12 6288159 lub  +48 12 6288160

Janusz Grodecki – mail: janusz.grodecki@gmail.com

 

 

 

   Pobierz regulamin konkursu

   Pobierz metryczkę pracy konkursowej

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE