STRONA GŁÓWNA / KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” – KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Temat edycji organizowanej w Radomiu brzmi “Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła“. Celem OTK będzie zapoznanie z tekstami biblijnymi o zasadach budowania wspólnoty i relacji międzyludzkich; zapoznanie z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z katolicką nauką społeczną oraz kształtowanie postawy realizacji zasad katolickiej nauki społecznej w relacjach społecznych.

Terminy Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2023/2024:
etap szkolny – 15 listopada 2023
etap diecezjalny – 10 stycznia 2024
finał – 4-6 kwietnia 2024 Radom
więcej na www.otk.pl
MAŁOPOLSKI KONKURS LITERACKO-DOKUMENTALNY “MŁODY DOKUMENTALISTA 2023/2024”
KONKURS WIEDZY Z EWANGELII WG ŚW. MARKA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KONKURS PLASTYCZNY DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I-VI, ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Z TERENU ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ „MÓJ KOŚCIÓŁ”
EMILIA WOJTYŁOWA. MATKA ŚW. JANA PAWŁA II

Regulamin konkursu


Literatura na etap wojewódzki konkursu:

1. Milena Kindziuk, „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice Św. Jana Pawła II”, wyd. Esprit i Wydawnictwo W Drodze, Kraków 2020. 

2. Artykuł “Kraków czasów Emilii – Matki Papieża. Między tradycją, a nowoczesnością” autorstwa Artura Obozy.

3. Odcinek 1 pt. „Rodzina Państwa Wojtyłów” z serii podcastów „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat” – cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

https://www.youtube.com/watch?v=JhaXCBkHctE

4. Odcinki 1-7 z cyklu filmów „Dom mojego dzieciństwa” produkcji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach:

Wszystkie odcinki podcastów dostępne są na oficjalnym kanale youtube Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


Zapraszamy do udziału w II Konkursie wiedzy o rodzinie Wojtyłów.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapraszają uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o rodzinie Wojtyłów. Druga edycja odbywa się pod hasłem „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II”.

Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Do każdego z nich przypisana zostanie literatura przedmiotu. Wśród książek znajdą się m.in. fragmenty publikacji „Emilia i Karol Wojtyłowie” autorstwa Mileny Kindziuk. Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę korzystając również z przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach materiałów i podcastów.

Szczegółowy wykaz literatury oraz wymagany zakres wiedzy zostanie udostępniony do 1 grudnia 2023 roku na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie https://katecheza.diecezja.pl/ 

Dwa pierwsze etapy odbędą się na terenie szkół, z których zgłosili się uczestnicy: etap szkolny 31 stycznia 2024 roku, etap rejonowy 8 marca 2024 roku.

Etap wojewódzki i uroczysty finał konkursu zaplanowano na 26 kwietnia 2024 roku w Wadowicach.

Atrakcyjne nagrody

Na finalistów konkursu czekają cenne nagrody: za miejsca I – III przewidziano upominki o wartości 2000,00 zł, natomiast dla kolejnych 10 osób o wartości 1000,00 zł. Wszyscy laureaci ostatniego etapu konkursu zostaną zaproszeni do zwiedzenia Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”

Ciepło rodzinnego gniazda

Konkurs „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II” jest jednym z cyklu konkursów dotyczących Rodziny Wojtyłów. Ich celem jest przybliżenie uczniom postaci Karola Wojtyły oraz promocja nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu Jego rodziny, która ukształtowała system wartości i sposób myślenia przyszłego papieża. Karol Wojtyła w rodzinnym domu, pełnym miłości i ciepła, uczył się szacunku, odpowiedzialności i empatii. Pierwsze lata życia, które spędził w Wadowicach z rodzicami i starszym bratem – Edmundem, były czasem budowania wyjątkowych relacji, rozwijania pasji i formowania wiary. Tak ukształtowany wszedł w dorosłość, a potem poprzez doświadczenie studiów, pracy duszpasterskiej

ZOBACZ TAKŻE