STRONA GŁÓWNA / KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” – KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
XIV OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE
„JAN PAWEŁ II -DROGA DO WOLNOŚCI – W 40-TĄ ROCZNICĘ PIERWSZEJ PIELGRZYMKI DO OJCZYZNY” 2-10.06.1979 R. DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
QUIZ WIEDZY O MISJACH
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS “JEZUS CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM”
PAPIESKI KONKURS NA 100 – LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY LITURGICZNEJ
XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY „POMÓŻ OCALIĆ ŻYCIE BEZBRONNEMU”
KONKURS PLASTYCZNY DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLAS OD I DO VI
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA NASZYM PATRONEM – OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
KONKURS BIOETYCZNY EDYCJA II – DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY „POMÓŻ OCALIĆ ŻYCIE BEZBRONNEMU” O NAGRODĘ IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY „PRZYWRÓCIĆ GŁOS NIEZŁOMNYM, NIEOBECNYM NA LEKCJACH HISTORII”
KONKURS BIBLIJNY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH
XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY: BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO, ŚWIEĆ NAM PRZYKŁADEM
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH O ŚW. JANIE PAWLE II
ZOBACZ TAKŻE