STRONA GŁÓWNA / REKOLEKCJE

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE 2018/2019

ZAPISY NA REKOLEKCJE

Poniżej znajduje się lista możliwych terminów rekolekcji do wyboru.

Z uwagi na awarię z serwisu Uczestnicy.pl zgłoszenia na rekolekcje przyjmowane są w Wydziale Katechetycznym:

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

Odwołanie swojego uczestnictwa w danym terminie rekolekcji możliwe jest tylko mailowo na podany wyżej adres.

Zasady zgłoszeń

1.Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwemWydziału Katechetycznego.

2.Rezerwacji pokoju jednoosobowego w Księżówce i Zembrzycach dokonuje się bezpośrednio w ośrodku, w miarę wolnych miejsc oraz za jednorazową dopłatą 40 zł. Pokojów jednoosobowych nie ma w Kalwarii Zebrzydowskiej.

3.Odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko mailowo na podany wyżej adres: katecheza@diecezja.pl.

4.Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji na tydzień przed planowanym terminem rekolekcji (poza zdarzeniami losowymi), zostaną obciążone jej kosztami.

5.Osoby, które chcą mieszkać razem w pokoju są zobowiązane zgłosić to co najmniej tydzień wcześniej bezpośrednio w Księżówce lub w ośrodku w Zembrzycach. Ośrodek w Kalwarii będzie przyjmował zgłoszenia w recepcji, w miarę dostępnych możliwości.

6.Uczestnicy są zobowiązani do zachowania regulaminów ośrodków.

7-9 grudnia 2018
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 503
Ilość miejsc: 140
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Temat rekolekcji: JEZUS – W PRZESTRZENI SPOTKAŃ

Plan rekolekcji

Piątek
Od 15.00 – zakwaterowanie
18.00 – kolacja
19.00 – spotkanie w Sali konferencyjnej
20.00 – Eucharystia z konferencją
Apel jasnogórski i Kompleta
Sobota
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
9.15 – 14.00 – warsztaty
12.00-13.00 – Godzina Łaski – adoracja Najświętszego Sakramentu
14.15 – obiad
16.30 – możliwość spowiedzi
17.30– Eucharystia
18.30 – kolacja
19.45 – konferencja z medytacją
20.30 – wieczór uwielbienia (przygotowują studenci )
Apel jasnogórski i Kompleta
Niedziela
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
10.00 – konferencja
10.30 – Eucharystia
11.30 – 100 pytań do… biblisty – odpowiada ks. prof. Mariusz Rosik
wręczenie zaświadczeń
12.30 – obiad
zakończenie rekolekcji

O rekolekcjoniście

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik: Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 22 maja 1993. W 1997 obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pracę doktorską Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka napisaną pod kierunkiem Tomasza Hergesela, w 2000 obronił licencjat naukowy w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się w 2004 na podstawie pracy Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według świętego Marka, w tym samym roku został kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej przy PWT, w latach 2007-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych PWT, od 2006 jest dyrektorem Podyplomowych Studiów Biblijnych PWT, kieruje Katedrą Teologii Nowego Testamentu. Wykładał także w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (2004-2006),
W 2011 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.
W latach 2004-2014 był sekretarzem abp. metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego. Od 2005 jest wicemoderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji wrocławskiej, od 2007 cenzorem publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, w latach 2007–2014 był dyrektorem Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM, dyrektorem Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej i dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu.
Jest jednym z członków zespołu tłumaczy planowanego VI wydania Biblii Tysiąclecia.

Pobierz list rekolekcjonisty do uczestników

15-17 marca 2019
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 503
Ilość miejsc: 140
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Temat rekolekcji: JEZUS – W PRZESTRZENI SPOTKAŃ

29-31 marca 2019
Dom Pielgrzyma
przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyńska 46
Ilość miejsc: 60
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

O rekolekcjoniście

o. dr hab.Romuald Henryk Kośla OFMBernImage result for henryk Kośla
O. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu “Antonianum” w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę. O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując stopień magistra teologii na PAT. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.06.1988 r. W latach 1988-1994 odbył studia z teologii dogmatycznej w Rzymie na Pontificio Ateneo Antonianum uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto. Po powrocie do kraju (1994-1996) był wicemagistrem kleryków w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy został profesorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1996 do 1999 r. był Rektorem WSD i gwardianem klasztoru seminaryjnego. W latach 1996-1999 oraz 2005-2014 był Kierownikiem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1999-2005 pełnił urząd Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce. Po ukończeniu kadencji prowincjała w 2005 r. został ponownie Rektorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urząd ten sprawował do 2014 r. Od 2008 do 2010 r. był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 był Wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Dnia 28 listopada 2011 r. Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie nadała mu stopień Doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Od 2013 jest dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Jest wykładowcą teologii dogmatycznej na UPJPII, WSD Archidiecezji Krakowskiej, w WSD OO. Franciszkanów Konwentulanych w Krakowie oraz WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

Z uwagi na awarię systemu zapisów, w chwili obecnej zapisy na rekolekcje są możliwe mailowo lub telefonicznie:

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

Lista

Nazwa Rezerwuj

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Zembrzyce – 7-9.12.2018 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

zostało mało miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Zembrzyce – 15-17.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

zostało mało miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Kalwaria Zebrzydowska – 29-31.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Brak miejsc

WARSZTATY PODCZAS REKOLEKCJI – 8 grudnia 2018 r.

Zapisy na warsztaty będą przyjmowane po rozpoczęciu rekolekcji w ośrodku w Zembrzycach

OPIS WARSZTATÓW

Plastyczne

W trzeciej serii rekolekcji warsztaty poświęcone będą między innymi tworzeniu materiałów poglądowych dotyczących objawień maryjnych św. Katarzyny Labouré. Będą to m.in. lapbooki czy rozwijane historyjki obrazkowe, które będzie można tworzyć wraz z dziećmi na zajęciach z religii, w szkolnej świetlicy czy w innych formach aktywności edukacyjnej i wychowawczej. Prócz tego zaprezentowane zostanie edukacyjne zastosowanie mat sensorycznych – Stworzenie świata i Arka Noego. Omówiona będzie także idea i sens tworzenia quiet-book-ów.

Teatralne

CZĘŚĆ I – zawiązanie wspólnoty. Krótka autoprezentacja uczestników i prowadzącego. Krótka prezentacja, po co te zajęcia i co będziemy robić. Kilka słów o teatrze szkolnym (parafialnym) dzieci i młodzieży.
-wychowawcza i terapeutyczna rola teatru
– ewangelizacyjna rola teatru
– kulturotwórcza i edukacyjna rola teatru
CZĘŚĆ II – ZABAWY I ETIUDY INTEGRUJĄCE GRUPĘ ORAZ ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIĘ, RUCH SCENICZNY, UMIEJĘTNOŚC ZAGOSPODAROWANIA TEATRALNEJ PRZESTRZENI I PROSTYCH REKWIZYTÓW, UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA SCENICZNEJ OPOWIEŚCI.
CZĘŚĆ III – tworzenie cyklu etiud będących propozycją małego spektaklu w formie teatru ruchu. Ponieważ zbliża się katechetyczny „sezon” na spektakle o tematyce Bożonarodzeniowej, będziemy pracować nad 2 lub 1 (w zależności od liczby uczestników zajęć) krótkim scenariuszem jasełkowym, jaki sama stworzyłam i realizowałam w różnych miejscach i z różnymi grupami. Uczestnicy zostaną podzieleni na małe 4 – 8 – osobowe grupy i będą mieć za zadanie przygotować etiudę do konkretnej muzyki na zadany temat, w oparciu o krótką myśl lub cytat z Pisma Świętego. Etiuda będzie częścią większej całości, jedną ze scen spektaklu, które układają się w konkretną historię. Scenariusz tych jasełek, muzykę i głos narratora, a także film ze spektaklu na You Tube mogę chętnym osobom udostępnić. Chciałabym jednak, żeby sami stworzyli tę historię od nowa, mieli własne, twórcze pomysły. Żeby inspiracją była muzyka, fragmenty Ewangelii i konkretny temat.

Muzyczne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Religia a muzyka
Manipulacja a muzyka
Młodzież a muzyka
Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów prezentacja znaczenia muzyki w ich życiu
oraz przedstawienie młodzieżowej listy podmiotów artystycznych – krótka charakterystyka wraz z
prezentacją twórczości.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Muzykoterapia a katecheza (czas: 30 min.)
Prezentacja wybranych narzędzi muzykoterapii receptywnej oraz narzędzi z zakresu diagnostyki
muzykoterapeutycznej ułatwiających “zdefiniowanie” pojedynczej osoby, jak i grupy.
2. Analiza wybranych przykładów muzycznych (czas: 30 min.)
Prezentacja teledysków zespołów mainstreamowych oraz chrześcijańskich wraz ze wspólną analizą
przekazu.
3. Ewangelizacyjny potencjał muzyki (czas: 30 min.)
Prezentacja muzycznych działań, w tym moich własnych oraz ogólnie dostępnych materiałów.
Przerwa (czas: 15 min.)
4. Warsztaty muzyczne (czas: 90 min.)
Uczenie się nowych pieśni (śpiew z towarzyszeniem instrumentów). Nowe aranżacje znanych utworów.
Wspólna modlitwa uwielbienia.
Warsztaty dla katechetów
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały ćwiczeniowe.
Wymagania sprzętowe:
– smartfon z ulubioną playlistą
– słuchawki
– instrument mile widziany

Gry dydaktyczne

Gry uczą stawiania i rozwiązywania problemów. Pozwalają na powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności a także doskonalą umiejętność dyskusji i współpracy w grupie. Integrują wiele dziedzin wiedzy i umiejętności. Stwarzają sytuacje wymagające samodzielności i twórczego uczenia się. Towarzyszy im komponent emocjonalny, zaangażowanie w rozwój sytuacji, pragnienie zwycięstwa i sukcesu.
Celem warsztatu jest przybliżyć pracę z wykorzystaniem metod problemowych, do których należą gry dydaktyczne. Metoda problemowa polega na tym by kierować pracą uczniów, którzy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności za pomocą rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Gra dydaktyczna doskonale wpasowuje się w tą metodę.
Prowadzi: mgr Monika Rochowiak.

ZOBACZ TAKŻE