STRONA GŁÓWNA / REKOLEKCJE

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE 2018/2019

ZAPISY NA REKOLEKCJE

Poniżej znajduje się lista możliwych terminów rekolekcji do wyboru. Poprzez kliknięcie w link „Zarezerwuj miejsce” można zapisać się na listę uczestników na dany termin. Po kliknięciu w ten link system poprosi o podanie dodatkowych danych koniecznych dla zidentyfikowania uczestnika.

Po zapisaniu się na dany termin otrzymacie Państwo z serwisu Uczestnicy.pl na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapisu wraz z podaniem daty i miejsca rekolekcji. Wiadomość przesyłana pocztą elektroniczną ma charakter czysto informacyjny – proszę zignorować wszelkie wzmianki o opłatach, warto jednak wydrukować sobie zaproszenie, by je przedstawić w recepcji.

Odwołanie swojego uczestnictwa w danym terminie rekolekcji możliwe jest z użyciem panelu użytkownika, do którego otrzymują Państwo dostęp po zapisie na rekolekcje.

Zasady zgłoszeń

1.Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Katechetycznego. Formularz zapisów znajduje się poniżej.

2.Rezerwacji pokoju jednoosobowego w Księżówce i Zembrzycach dokonuje się bezpośrednio w ośrodku, w miarę wolnych miejsc oraz za jednorazową dopłatą 40 zł. Pokojów jednoosobowych nie ma w Kalwarii Zebrzydowskiej.

3.Odwołanie rezerwacji jest możliwe poprzez internetowy formularz zapisowy korzystając z wiadomości mailowej otrzymanej po zapisie (funkcja: odwołaj rezerwację).

4.Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji na tydzień przed planowanym terminem rekolekcji (poza zdarzeniami losowymi), zostaną obciążone jej kosztami.

5.Osoby, które chcą mieszkać razem w pokoju są zobowiązane zgłosić to co najmniej tydzień wcześniej bezpośrednio w Księżówce lub w ośrodku w Zembrzycach. Ośrodek w Kalwarii będzie przyjmował zgłoszenia w recepcji, w miarę dostępnych możliwości.

6.Uczestnicy są zobowiązani do zachowania regulaminów ośrodków.

TERMINY 2018/2019

5-7 paźdzernika 2018 r. 
Ośrodek: Księżówka
Ilość miejsc: 150
Koszt: 210 zł.
Prowadzący: o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

Plan rekolekcji

Piątek
Od 15.00 – zakwaterowanie
18.00 – kolacja
19.00 – spotkanie w Sali konferencyjnej
20.00 – Eucharystia z konferencją
Apel jasnogórski i Kompleta
Sobota
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
9.15 – 14.00 – warsztaty
14.15 – obiad
16.00 – adoracja i możliwość spowiedzi
17.30– Eucharystia
18.30 – kolacja
19.45 – konferencja z medytacją
20.30 – wieczór uwielbienia (przygotowują katecheci)
Apel jasnogórski i Kompleta
Niedziela
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
9.30 – debata oksfordzka z udziałem katechetów
11.30 – konferencja
12.00 – Eucharystia
13.00 – obiad
zakończenie rekolekcji

O rekolekcjoniście

o. dr hab.Romuald Henryk Kośla OFMBernImage result for henryk Kośla
O. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę. O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując stopień magistra teologii na PAT. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.06.1988 r. W latach 1988-1994 odbył studia z teologii dogmatycznej w Rzymie na Pontificio Ateneo Antonianum uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto. Po powrocie do kraju (1994-1996) był wicemagistrem kleryków w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy został profesorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1996 do 1999 r. był Rektorem WSD i gwardianem klasztoru seminaryjnego. W latach 1996-1999 oraz 2005-2014 był Kierownikiem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1999-2005 pełnił urząd Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce. Po ukończeniu kadencji prowincjała w 2005 r. został ponownie Rektorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urząd ten sprawował do 2014 r. Od 2008 do 2010 r. był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 był Wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Dnia 28 listopada 2011 r. Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie nadała mu stopień Doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Od 2013 jest dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Jest wykładowcą teologii dogmatycznej na UPJPII, WSD Archidiecezji Krakowskiej, w WSD OO. Franciszkanów Konwentulanych w Krakowie oraz WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

19-21 października 2018 r.
Ośrodek: Księżówka
Ilość miejsc: 150
Koszt: 210 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Temat rekolekcji: JEZUS – W PRZESTRZENI SPOTKAŃ

Plan rekolekcji

Piątek
Od 15.00 – zakwaterowanie
18.00 – kolacja
19.00 – spotkanie w Sali konferencyjnej
20.00 – Eucharystia z konferencją
Apel jasnogórski i Kompleta
Sobota
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
9.15 – 14.00 – warsztaty
14.15 – obiad
16.00 – adoracja i możliwość spowiedzi
17.30– Eucharystia
18.30 – kolacja
19.45 – konferencja z medytacją
20.30 – wieczór uwielbienia (przygotowują katecheci)
Apel jasnogórski i Kompleta
Niedziela
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
9.30 – debata oksfordzka z udziałem katechetów
11.30 – konferencja
12.00 – Eucharystia
13.00 – obiad
zakończenie rekolekcji

O rekolekcjoniście

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik: Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 22 maja 1993. W 1997 obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pracę doktorską Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka napisaną pod kierunkiem Tomasza Hergesela, w 2000 obronił licencjat naukowy w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się w 2004 na podstawie pracy Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według świętego Marka, w tym samym roku został kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej przy PWT, w latach 2007-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych PWT, od 2006 jest dyrektorem Podyplomowych Studiów Biblijnych PWT, kieruje Katedrą Teologii Nowego Testamentu. Wykładał także w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (2004-2006),
W 2011 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.
W latach 2004-2014 był sekretarzem abp. metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego. Od 2005 jest wicemoderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji wrocławskiej, od 2007 cenzorem publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, w latach 2007–2014 był dyrektorem Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM, dyrektorem Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej i dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu.
Jest jednym z członków zespołu tłumaczy planowanego VI wydania Biblii Tysiąclecia.

7-9 grudnia 2018
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 503
Ilość miejsc: 140
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

15-17 marca 2019
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 503
Ilość miejsc: 140
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

29-31 marca 2019
Dom Pielgrzyma
przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyńska 46
Ilość miejsc: 60
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

 

 

W razie trudności z zapisem elektronicznym, prosimy o kontakt:

adam@m.krakow.pl

lub 600 670 960

Lista

Nazwa Rezerwuj

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Księżówka – 19-21.10.2018 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Brak miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Zembrzyce – 7-9.12.2018 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Zarezerwuj miejsce

zostało mało miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Zembrzyce – 15-17.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Zarezerwuj miejsce

zostało mało miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Kalwaria Zebrzydowska – 29-31.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Brak miejsc

WARSZTATY PODCZAS REKOLEKCJI

UWAGA! Zapisy dla terminu 19-21 października 2018!!

Lista

Nazwa Data Rezerwuj

Warsztaty plastyczne

20-10-2018 09:00
Sobota

Zarezerwuj miejsce

Warsztaty teatralne

20-10-2018 09:00
Sobota

Zarezerwuj miejsce

Warsztaty muzyczne – trzeba mieć smartfon i słuchawki

20-10-2018 09:00
Sobota

Zarezerwuj miejsce

Warsztaty z debaty oksfordzkiej

20-10-2018 09:00
Sobota

Zarezerwuj miejsce

OPIS WARSZTATÓW

Plastyczne

W pierwszej serii rekolekcji warsztaty poświęcone będą tworzeniu materiałów poglądowych dotyczących postaci św. Jana Pawła II z racji 40. rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra. Będą to m.in. lapbooki czy rozwijane historyjki obrazkowe, które będzie można tworzyć wraz z dziećmi na zajęciach z religii, w szkolnej świetlicy czy w innych formach aktywności edukacyjnej i wychowawczej.

Teatralne

CZĘŚĆ I – zawiązanie wspólnoty. Krótka autoprezentacja uczestników i prowadzącego. Krótka prezentacja, po co te zajęcia i co będziemy robić. Kilka słów o teatrze szkolnym (parafialnym) dzieci i młodzieży.
-wychowawcza i terapeutyczna rola teatru
– ewangelizacyjna rola teatru
– kulturotwórcza i edukacyjna rola teatru
CZĘŚĆ II – ZABAWY I ETIUDY INTEGRUJĄCE GRUPĘ ORAZ ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIĘ, RUCH SCENICZNY, UMIEJĘTNOŚC ZAGOSPODAROWANIA TEATRALNEJ PRZESTRZENI I PROSTYCH REKWIZYTÓW, UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA SCENICZNEJ OPOWIEŚCI.
CZĘŚĆ III – tworzenie cyklu etiud będących propozycją małego spektaklu w formie teatru ruchu. Ponieważ zbliża się katechetyczny „sezon” na spektakle o tematyce Bożonarodzeniowej, będziemy pracować nad 2 lub 1 (w zależności od liczby uczestników zajęć) krótkim scenariuszem jasełkowym, jaki sama stworzyłam i realizowałam w różnych miejscach i z różnymi grupami. Uczestnicy zostaną podzieleni na małe 4 – 8 – osobowe grupy i będą mieć za zadanie przygotować etiudę do konkretnej muzyki na zadany temat, w oparciu o krótką myśl lub cytat z Pisma Świętego. Etiuda będzie częścią większej całości, jedną ze scen spektaklu, które układają się w konkretną historię. Scenariusz tych jasełek, muzykę i głos narratora, a także film ze spektaklu na You Tube mogę chętnym osobom udostępnić. Chciałabym jednak, żeby sami stworzyli tę historię od nowa, mieli własne, twórcze pomysły. Żeby inspiracją była muzyka, fragmenty Ewangelii i konkretny temat.

Muzyczne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Religia a muzyka
Manipulacja a muzyka
Młodzież a muzyka
Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów prezentacja znaczenia muzyki w ich życiu
oraz przedstawienie młodzieżowej listy podmiotów artystycznych – krótka charakterystyka wraz z
prezentacją twórczości.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Muzykoterapia a katecheza (czas: 30 min.)
Prezentacja wybranych narzędzi muzykoterapii receptywnej oraz narzędzi z zakresu diagnostyki
muzykoterapeutycznej ułatwiających „zdefiniowanie” pojedynczej osoby, jak i grupy.
2. Analiza wybranych przykładów muzycznych (czas: 30 min.)
Prezentacja teledysków zespołów mainstreamowych oraz chrześcijańskich wraz ze wspólną analizą
przekazu.
3. Ewangelizacyjny potencjał muzyki (czas: 30 min.)
Prezentacja muzycznych działań, w tym moich własnych oraz ogólnie dostępnych materiałów.
Przerwa (czas: 15 min.)
4. Warsztaty muzyczne (czas: 90 min.)
Uczenie się nowych pieśni (śpiew z towarzyszeniem instrumentów). Nowe aranżacje znanych utworów.
Wspólna modlitwa uwielbienia.
Warsztaty dla katechetów
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały ćwiczeniowe.
Wymagania sprzętowe:
– smartfon z ulubioną playlistą
– słuchawki
– instrument mile widziany

Debata oksfordzka

Większe zaangażowanie uczniów w poznawanie materiału i jego prezentację w czasie lekcji, poprawa pewności siebie, umiejętności wypowiadania się i radzenia sobie ze stresem, to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie debat oksfordzkich do nauki w szkole. W czasie warsztatu poznamy zasady debaty, podstawowe sposoby budowy argumentów, proste ćwiczenia, jakie można wykorzystać z uczniami, by wesprzeć ich w walce z tremą i stresem, a na koniec uczestnicy warsztatu będą mogli spróbować swoich sił w debacie.
Prowadzący: Łukasz Słoniowski, radny Miasta Krakowa, przewodniczący Komisji Edukacji, inicjator projektu „Szkoła Debaty”, który już od 15-u lat pozwala krakowskim licealistom doskonalić się w sztuce wystąpień publicznych. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

ZOBACZ TAKŻE