STRONA GŁÓWNA / REKOLEKCJE

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE 2018/2019

ZAPISY NA REKOLEKCJE

Poniżej znajduje się lista możliwych terminów rekolekcji do wyboru.

Z uwagi na awarię z serwisu Uczestnicy.pl zgłoszenia na rekolekcje przyjmowane są w Wydziale Katechetycznym:

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

Odwołanie swojego uczestnictwa w danym terminie rekolekcji możliwe jest tylko mailowo na podany wyżej adres.

Zasady zgłoszeń

1.Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwemWydziału Katechetycznego.

2.Rezerwacji pokoju jednoosobowego w Księżówce i Zembrzycach dokonuje się bezpośrednio w ośrodku, w miarę wolnych miejsc oraz za jednorazową dopłatą 40 zł. Pokojów jednoosobowych nie ma w Kalwarii Zebrzydowskiej.

3.Odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko mailowo na podany wyżej adres: katecheza@diecezja.pl.

4.Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji na tydzień przed planowanym terminem rekolekcji (poza zdarzeniami losowymi), zostaną obciążone jej kosztami.

5.Osoby, które chcą mieszkać razem w pokoju są zobowiązane zgłosić to co najmniej tydzień wcześniej bezpośrednio w Księżówce lub w ośrodku w Zembrzycach. Ośrodek w Kalwarii będzie przyjmował zgłoszenia w recepcji, w miarę dostępnych możliwości.

6.Uczestnicy są zobowiązani do zachowania regulaminów ośrodków.

15-17 marca 2019
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 503
Ilość miejsc: 120
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Temat rekolekcji: JEZUS – W PRZESTRZENI SPOTKAŃ

Plan rekolekcji

Piątek
Od 15.00 – zakwaterowanie
18.00 – kolacja
19.00 – spotkanie w Sali konferencyjnej
20.00 – Eucharystia z konferencją
Apel jasnogórski i Kompleta
Sobota
7.15 – Jutrznia
7.30 – Eucharystia z konferencją
8.30 – śniadanie
9.15 – 14.00 – warsztaty
14.15 – obiad
16.00 – konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi
18.00 – zakończenie adoracji
18.30 – kolacja
19.45 – droga krzyżowa (przygotowują katecheci)
Apel jasnogórski i Kompleta
Niedziela
7.30 – Jutrznia
7.45 – konferencja z medytacją
8.30 – śniadanie
10.00 – konferencja
10.30 – Eucharystia
11.30 – 100 pytań do… biblisty – odpowiada ks. prof. Mariusz Rosik
wręczenie zaświadczeń
12.45 – obiad
zakończenie rekolekcji

O rekolekcjoniście

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik: Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 22 maja 1993. W 1997 obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pracę doktorską Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka napisaną pod kierunkiem Tomasza Hergesela, w 2000 obronił licencjat naukowy w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się w 2004 na podstawie pracy Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według świętego Marka, w tym samym roku został kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej przy PWT, w latach 2007-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych PWT, od 2006 jest dyrektorem Podyplomowych Studiów Biblijnych PWT, kieruje Katedrą Teologii Nowego Testamentu. Wykładał także w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (2004-2006),
W 2011 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.
W latach 2004-2014 był sekretarzem abp. metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego. Od 2005 jest wicemoderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji wrocławskiej, od 2007 cenzorem publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, w latach 2007–2014 był dyrektorem Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM, dyrektorem Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej i dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu.
Jest jednym z członków zespołu tłumaczy planowanego VI wydania Biblii Tysiąclecia.

Pobierz list rekolekcjonisty do uczestników

29-31 marca 2019
Dom Pielgrzyma
przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyńska 46
Ilość miejsc: 60
Koszt: 190 zł.
Prowadzący: o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

O rekolekcjoniście

o. dr hab.Romuald Henryk Kośla OFMBernImage result for henryk Kośla
O. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu “Antonianum” w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę. O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując stopień magistra teologii na PAT. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.06.1988 r. W latach 1988-1994 odbył studia z teologii dogmatycznej w Rzymie na Pontificio Ateneo Antonianum uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto. Po powrocie do kraju (1994-1996) był wicemagistrem kleryków w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy został profesorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1996 do 1999 r. był Rektorem WSD i gwardianem klasztoru seminaryjnego. W latach 1996-1999 oraz 2005-2014 był Kierownikiem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1999-2005 pełnił urząd Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce. Po ukończeniu kadencji prowincjała w 2005 r. został ponownie Rektorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urząd ten sprawował do 2014 r. Od 2008 do 2010 r. był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 był Wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Dnia 28 listopada 2011 r. Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie nadała mu stopień Doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Od 2013 jest dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Jest wykładowcą teologii dogmatycznej na UPJPII, WSD Archidiecezji Krakowskiej, w WSD OO. Franciszkanów Konwentulanych w Krakowie oraz WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

Z uwagi na awarię systemu zapisów, w chwili obecnej zapisy na rekolekcje są możliwe mailowo lub telefonicznie:

katecheza@diecezja.pl

lub 12 6288 159

Lista

Nazwa Rezerwuj

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Zembrzyce – 15-17.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Brak miejsc

Rekolekcje dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej – Kalwaria Zebrzydowska – 29-31.03.2019 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00)

Brak miejsc

WARSZTATY PODCZAS REKOLEKCJI – 16 marca 2019 r.

Zapisy na warsztaty będą przyjmowane po rozpoczęciu rekolekcji w ośrodku w Zembrzycach

OPIS WARSZTATÓW

Plastyczne

W kolejnej serii rekolekcji warsztaty poświęcone będą między innymi tworzeniu materiałów poglądowych dotyczących Wielkiego Postu, Triduum Sacrum oraz Zmarwtychwstania. Będą to m.in. lapbooki czy rozwijane historyjki obrazkowe, które będzie można tworzyć wraz z dziećmi na zajęciach z religii, w szkolnej świetlicy czy w innych formach aktywności edukacyjnej i wychowawczej. Prócz tego zaprezentowane zostanie edukacyjne zastosowanie mat sensorycznych – Stworzenie świata i Arka Noego. Omówiona będzie także idea i sens tworzenia quiet-book-ów.
Prowadząca: Paulina Szostak-Machnica wraz z Weroniką i Madzią

Teatralne

CZĘŚĆ I – zawiązanie wspólnoty. Krótka autoprezentacja uczestników i prowadzącego. Krótka prezentacja, po co te zajęcia i co będziemy robić. Kilka słów o teatrze szkolnym (parafialnym) dzieci i młodzieży.
-wychowawcza i terapeutyczna rola teatru
– ewangelizacyjna rola teatru
– kulturotwórcza i edukacyjna rola teatru
CZĘŚĆ II – ZABAWY I ETIUDY INTEGRUJĄCE GRUPĘ ORAZ ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIĘ, RUCH SCENICZNY, UMIEJĘTNOŚC ZAGOSPODAROWANIA TEATRALNEJ PRZESTRZENI I PROSTYCH REKWIZYTÓW, UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA SCENICZNEJ OPOWIEŚCI.
CZĘŚĆ III – tworzenie cyklu etiud będących propozycją małego spektaklu w formie teatru ruchu. Będziemy pracować nad 2 lub 1 (w zależności od liczby uczestników zajęć) krótkim scenariuszem. Uczestnicy zostaną podzieleni na małe 4 – 8 – osobowe grupy i będą mieć za zadanie przygotować etiudę do konkretnej muzyki na zadany temat, w oparciu o krótką myśl lub cytat z Pisma Świętego. Etiuda będzie częścią większej całości, jedną ze scen spektaklu, które układają się w konkretną historię.
Prowadząca: s. Benedykta Baumann, dominikanka

Muzyczne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Religia a muzyka
Manipulacja a muzyka
Młodzież a muzyka
Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów prezentacja znaczenia muzyki w ich życiu
oraz przedstawienie młodzieżowej listy podmiotów artystycznych – krótka charakterystyka wraz z
prezentacją twórczości.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Muzykoterapia a katecheza (czas: 30 min.)
Prezentacja wybranych narzędzi muzykoterapii receptywnej oraz narzędzi z zakresu diagnostyki
muzykoterapeutycznej ułatwiających “zdefiniowanie” pojedynczej osoby, jak i grupy.
2. Analiza wybranych przykładów muzycznych (czas: 30 min.)
Prezentacja teledysków zespołów mainstreamowych oraz chrześcijańskich wraz ze wspólną analizą
przekazu.
3. Ewangelizacyjny potencjał muzyki (czas: 30 min.)
Prezentacja muzycznych działań, w tym moich własnych oraz ogólnie dostępnych materiałów.
Przerwa (czas: 15 min.)
4. Warsztaty muzyczne (czas: 90 min.)
Uczenie się nowych pieśni (śpiew z towarzyszeniem instrumentów). Nowe aranżacje znanych utworów.
Wspólna modlitwa uwielbienia.
Warsztaty dla katechetów
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały ćwiczeniowe.
Wymagania sprzętowe:
– smartfon z ulubioną playlistą
– słuchawki
– instrument mile widziany
Prowadzący: Mikołaj Budniak, katecheta i muzyk

Debata oksfordzka

Większe zaangażowanie uczniów w poznawanie materiału i jego prezentację w czasie lekcji, poprawa pewności siebie, umiejętności wypowiadania się i radzenia sobie ze stresem, to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie debat oksfordzkich do nauki w szkole. W czasie warsztatu poznamy zasady debaty, podstawowe sposoby budowy argumentów, proste ćwiczenia, jakie można wykorzystać z uczniami, by wesprzeć ich w walce z tremą i stresem, a na koniec uczestnicy warsztatu będą mogli spróbować swoich sił w debacie.
Prowadzący: Łukasz Słoniowski, prawnik, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018, przedsiębiorca, samorządowiec, radny Miasta Krakowa IV, V i VII kadencji, inicjator projektu „Szkoła Debaty”, który już od 15-u lat pozwala krakowskim licealistom doskonalić się w sztuce wystąpień publicznych. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

ZOBACZ TAKŻE