STRONA GŁÓWNA / MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

OBECNOŚĆ I DZIAŁANIE JEZUSA CHRYSTUSA W EUCHARYSTII – KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK
OCENA PRACY NAUCZYCIELA-KATECHETY W ŚWIETLE PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH – MGR JOANNA POCIECHA
ELEMENTY MOTYWACYJNE W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NAUCZYCIELA – KATECHETY – MGR WANDA PAPUGA
ZOBACZ TAKŻE