STRONA GŁÓWNA / DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

ANKIETA DLA PROBOSZCZÓW
PROGRAM I PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII
DOKUMENTY KOŚCIELNE I OŚWIATOWE
PODSTAWA PROGRAMOWA I PROGRAMY NAUCZANIA
OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ Z RELIGII W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
ZOBACZ TAKŻE