STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / WEBINAR – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA, NOWY PROGRAM, NOWE PODRĘCZNIKI

Webinar – Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki

Webinar – Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki
DATA ROZPOCZĘCIA: 09-11-2020 GODZINA: 18:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 23-11-2020 GODZINA: 18:00
OPIS WYDARZENIA:

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki

Webinar dla wszystkich katechetów szkół podstawowych

Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej

Treści programowe:
• Podstawa programowa – założenia, struktura,
• Najistotniejsze zmiany w Programie nauczania klasy 5-8,
• Realizacja Podstawy programowej i Programu przy wykorzystaniu nowych podręczników,
• Mocne i słabe strony Podstawy, programu i podręczników do religii.

Prowadzący: Adam Berski, nauczyciel-doradca metodyczny ds. religii

Liczba godzin

2

Cena

bezpłatne pln
 
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
TERMINY:
09.11.2020
18.00 do 20.00

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

 

23.11.2020
18.00 do 20.00

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

ZOBACZ TAKŻE