STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WAKACJE

WakacjeCzcigodni Księża oraz Siostry zakonne,

Drogie Katechetki, Szanowni Katecheci,

Pragniemy złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności za pracę katechetyczną w bieżącym roku szkolnym. Dziękujemy za podejmowany wysiłek dydaktyczny i wychowawczy oraz za wszelkie dodatkowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym za przygotowanie ich do udziału w konkursach, których finały nie mogły się odbyć z racji stanu epidemii.

Dziękujemy za zaangażowanie podczas nauczania zdalnego, a także za przygotowywane materiały, którymi wiele osób dzieliło się w grupach fejsbukowych oraz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

Z inicjatywy doradców metodycznych ds. nauczania religii przy Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała też grupa aktywnego wsparcia katechetów, do której dołączyli pierwsi członkowie, proponując wybrane metody do edukacji na odległość.

Pod koniec trudnego i wyjątkowego roku szkolnego życzmy oddechu od codziennej pracy nauczycielskiej i katechetycznej, poświecenia wolnych chwil na to, czego najbardziej brakowało w trakcie nauki szkolnej (stacjonarnej i zdalnej), a zwłaszcza medytacji i modlitwy (m.in. wskutek odwołanych rekolekcji i rejonowych dni skupienia). Życzymy spokojnego zakończenia roku szkolnego oraz wakacyjnego nabierania nowych sił i entuzjazmu do dalszej ewangelizacji i przekazu wiedzy religijnej.

Ks. Andrzej Kielian

wraz ze współpracownikami

ZOBACZ TAKŻE