STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY „Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 2021/2022

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” 2021/2022SZCZEGÓŁY KONKURSU

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników
oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

 

Etap szkolny – 3 listopada 2021 r.

Etap rejonowy – 3 lutego 2022 r.

Etap wojewódzki – 21 marca 2022 r

 I. Tematyka konkursu

Tematyka Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” obejmuje Ewangelię wg św. Marka.

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

Wymagane od uczestników wiadomości w zakresie tekstów biblijnych, będących przedmiotem Konkursu, obejmują i poszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami: a)      interpretowania tekstu Ewangelii wg św. Marka na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,b)      rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwania się nim,c)      umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właściwym czasie i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chronologicznej,d)      dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,e)      wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty religijne),f)       rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji.

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie tekstu Ewangelii wg św. Marka wraz ze Wstępem do Ewangelii wg św. Marka, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) oraz na podstawie literatury obejmującej temat Konkursu. 

Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności oraz poszerzane o treści wskazanej literatury.

ETAP SZKOLNY:

  • wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Marka – rozdziały 1 – 10 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz ze Wstępem do Ewangelii wg św. Marka.

ETAP REJONOWY:

  • całość tekstu Ewangelii wg św. Marka (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz ze Wstępem do Ewangelii wg św. Marka, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym.
  • Lektura: Fred H. Wright, Obyczaje krajów biblijnych, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2013, Wybrane fragmenty: Siew s. 150-151; Uprawa fig s. 173-175; Rybacy 184-187.

 

ETAP WOJEWÓDZKI:

  • całość tekstu Ewangelii wg św. Marka (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz ze Wstępem do Ewangelii wg św. Marka, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym.
  • Lektura: Fred H. Wright, Obyczaje krajów biblijnych, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2013, Wybrane fragmenty: Siew s. 150-151; Uprawa fig s. 173-175; Rybacy 184-187.
  • Komentarze:

Artykuł: Ks. Mariusz Rosik, Wielbłąd natchnionyhttp://www.mariuszrosik.pl/?p=11560;

„Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 r., s. 165-166, s. 168-171.

 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana.

„Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 r.

Fred H. Wright, Obyczaje krajów biblijnych, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2013.

Artykuł: Ks. Mariusz Rosik, Wielbłąd natchniony – z: http://www.mariuszrosik.pl/?p=11560

ZOBACZ TAKŻE