STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONKURS: EMILIA WOJTYŁA – MATKA ŚW. JANA PAWŁA II. ZAPISY I LITERATURA NA ETAP SZKOLNY

KONKURS: Emilia Wojtyła – Matka św. Jana Pawła II. Zapisy i literatura na etap szkolnyZgłoszenie szkoły do konkursu drogą elektroniczną z oficjalnego adresu e-mail szkoły
na adres: konkurswkatechezie@gmail.com w terminie do 17 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenie musi zawierać:
• nazwę i adres szkoły,
• imię i nazwisko nauczyciela odpowiadającego za przeprowadzenie konkursu,
• oficjalny adres e-mailowy szkoły, na który zostaną przesłane pytania
konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi;

Literatura na etap szkolny konkursu

ZOBACZ TAKŻE