STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONKURS PLASTYCZNY DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I-VI, ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Z TERENU ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ „PRZYPOWIEŚCI JEZUSA”

Konkurs plastyczny dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych kl. I-VI, oraz uczniów szkół specjalnych z terenu Archidiecezji Krakowskiej „Przypowieści Jezusa”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLAS od I do VI ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Z ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ A. D. 2022/2023

§ 1 – Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu jest ks. Mateusz Szymczyk.

§ 2 – Patronat honorowy

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ks. Abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski i p. Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

§ 3 – Cel
Celem konkursu jest zapoznanie się przez dzieci z treścią przypowieści Jezusa zapisanych w ewangeliach. Prace wykonane przez uczniów, mogą prezentować jedną lub kilka przypowieści.

§ 4 – Temat
„Przypowieści Jezusa”

§ 5 – Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 0 i uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do VI. Konkurs będzie miał następujące kategorie.

a) Najmłodsza grupa wiekowa – starsze dzieci przedszkolne, z klas 0
i uczniowie klas I i II szkół podstawowych

b) Młodsza grupa wiekowa – uczniowie klas III i IV szkół podstawowych.

c) Starsza grupa wiekowa – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

d) Uczniowie szkół specjalnych młodsza grupa –klasy od I do IV

e) Uczniowie szkół specjalnych starsza grupa – klasy od V do VIII

§ 6 – Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, komiks itp. W przypadku prac wykonywanych na szkle jest możliwy format mniejszy niż A3. Można wykonać prace przestrzenną.

§ 7 – Ocenianie prac
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok wartości artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

§ 8 – Etapy konkursu
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
Etap szkolny – organizowany jest przez katechetów w poszczególnych szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej, typują do etapu diecezjalnego po 3 prace z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz z protokołem (Aneks nr 1) należy do 27 stycznia 2023 r. dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Godziny pracy wydziału są dostępne na stronie: katecheza.dieecezja.pl. Bardzo prosimy także o przesłanie protokołu drogą mailową na adres: wkrejon4@diecezja.pl. Do każdej pracy proszę dołączyć klauzurę RODO (Aneks nr 2).Na odwrocie pracy proszę umieścić metryczkę według załączonego wzoru (Aneks nr 3).

Etap diecezjalny – organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 3 laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie, drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany do końca marca 2023 r, na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego. Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

§ 9 – Uwagi końcowe
Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc od daty wręczenia nagród.

§ 10 – Kontakt z Organizatorem
Adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków
Mail: wkrejon4@diecezja.pl
Telefony: Wydział Katechetyczny 12 62 88 159 lub 12 62 88 160
ks. Mateusz Szymczyk 508 639 340

ZOBACZ TAKŻE