STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PLAN REKOLEKCJI DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH (DLA WSZYSTKICH TURNUSÓW 2023/2024)

Plan rekolekcji dla katechetów świeckich (dla wszystkich turnusów 2023/2024)Piątek
14.00-18.00 – Rejestracja i wydawanie kluczy (recepcja)
18.30 – kolacja, powitanie
20.00 – Eucharystia z kazaniem, kompleta (kaplica)

Sobota
7.30 – Modlitwy poranne, jutrznia (kaplica)
– Śniadanie po modlitwach
9.30 – konferencja (kaplica)
– Przerwa kawowa (refektarz)
10.30 – Spotkanie z przedstawicielem wyd. św. Stanisława (sala na parterze – dla chętnych)
11.15 – Eucharystia z kazaniem
– Obiad po Mszy św.
– Czas wolny, spotkania z ks. Dyrektorem
16.00 – Spotkanie z sensem – program logoprofilaktyczny T. Gubała, dr A. Ocytko (sala na parterze – dla chętnych)
17.00 – Przerwa kawowa (refektarz)
17.30 – Różaniec (kaplica)
18.00-19.00 – kolacja (stół szwedzki)
19.30 – konferencja (kaplica)
20.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica)
– Sakrament pokuty
21.00 – Zakończenie Adoracji, Apel Jasnogórski, kompleta

Niedziela
7.30 – Modlitwy poranne, jutrznia (kaplica)
– Śniadanie po modlitwach
9.00 – Konferencja (kaplica)
– Przerwa kawowa (refektarz)
11.15 – Eucharystia z kazaniem; Obiad po Mszy św., spotkanie pożegnalne, wyjazd.

* plan rekolekcji może ulec nieznacznej modyfikacji

ZOBACZ TAKŻE