STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “POZNAŃCZYK” – ŻYCIE I PEDAGOGIKA SPECJALNA KRZYSZTOFA MARII LAUSCHA

“Poznańczyk” – Życie i pedagogika specjalna Krzysztofa Marii Lauscha 

Prezentowana praca to biografia niezwykłego człowieka, który przyczynił się do przełomu w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i katechezie specjalnej dla nich.

Książka:

  • zapoznaje czytelnika z życiem i pedagogiką specjalną i osobowością KML, ukazując źródła jego motywacji i działania na rzecz osób niepełnosprawnych od najwcześniejszych lat życia;
  • przedstawia jego dokonania jako człowieka, obywatela miasta Poznania, orędownika niepełnosprawnych, katechety, pedagoga specjalnego, wykładowcy, charyzmatycznego dyrektora szkoły specjalnej, poety, założyciela polskiego programu Pilgrim;
  • zawiera wspomnienia osób, znających osobiście bohatera książki, które czynią ją wiarygodnym świadectwem wielkości człowieka, któremu wielu zgodnie przyznaje zaszczytne miano Poznańczyka;
  • prezentuje bibliografię pism K. M. Lauscha, aneksy: składanka, materiały niepublikowane – referaty, wykłady, opracowania, biogram, wiersze.

 

Niewątpliwie książka poświęcona życiu i działalności Krzysztofa Lauscha wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach naukowych z pedagogiki oraz katechezy specjalnej i będzie cennym źródłem informacji dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Halina Koselska-Kubiak znakomicie opracowała historię człowieka, który połączył nie tylko Poznań z Wiedniem, ale otworzył nasze oczy na to, aby w każdym człowieku z niepełnosprawnością dostrzec dary Boże, które są w nim, a także pomóc mu je przyjąć i rozwijać.

dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ZOBACZ TAKŻE