STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REALIZACJA PRZEZ NAUCZYCIELI AWANSU ZAWODOWEGO W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
ZOBACZ TAKŻE