STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SIERPNIOWE SPOTKANIE KATECHETYCZNE 2021

Sierpniowe spotkanie katechetyczne 2021Jak reagować na prowokacje światopoglądowe i obyczajowe uczniów? Rezygnacja ucznia z lekcji religii – na jakich zasadach i jak powinna przebiegać? Te i inne zagadnienia zostaną poruszone podczas tegorocznej konferencji dla nauczycieli religii, która odbędzie się 31 sierpnia w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Dni Katechetyczne 2021

„Problemy związane z nauczaniem religii w szkołach w kontekście doświadczeń organu nadzoru pedagogicznego” to główny temat sierpniowego spotkania katechetów. Jak wskazują organizatorzy, zebrane problemy prezentowane będą z perspektywy działalności kuratorium oświaty. Omówienie trudności oraz propozycje możliwych rozwiązań lub odpowiedzi pomogą nauczycielom w pełnieniu ich zadań.

Ks. dr Michał Kania, dyrektor Wydziału Katechetycznego, wyjaśnia, iż w przestrzeni katechetycznej jest niezmiennie wiele wyzwań. Straty spowodowane pandemią, które dotknęły młodzież – w relacjach, samowychowaniu – są bardzo trudne do nadrobienia. Ponadto osoby duchowne, siostry oraz świeccy nauczyciele religii mierzą się z różnymi atakami, które budzą niepokój i zniechęcają do pełnienia tej posługi.

Celem działań dyrektora Wydziału Katechetycznego będzie zwrócenie szczególnej uwagi na autentyczność i duchowość katechetów, gdyż  tego oczekują od nich młodzi. – Dzieci i młodzież naprawdę oczekują od nauczycieli lekcji religii, od  księży i katechetów zakonnych i świeckich przede wszystkim autentyzmu i duchowości. Takie właśnie wnioski można wyciągnąć z ogólnopolskiego badania socjologicznego młodzieży przeprowadzonego w 2020 r., które zostały zawarte w książce „Autentyczność i duchowość. Księża w opinii polskiej młodzieży – analiza socjologiczna”, autorstwa ks. Tomasza Adamczyka – wyjaśnia ks. Kania. – Trzeba jasno i zdecydowanie stwierdzić, że naszym pilnym zadaniem jest ukazywanie całym swoim życiem wiary w Pana Boga. Ludzie młodzi mają prawo widzieć w nas prawdziwych wyznawców Chrystusa i Jego naśladowców. Każda niespójność pomiędzy wiarą a praktyką życia jest antyświadectwem. Ono jest niewątpliwym powodem ich zgorszenia i oddalenia od wspólnoty Kościoła – podkreśla kapłan.

Ks. Kania zachęca również do solidarności między nauczycielami  i wspólnych starań o dobrą przyszłość młodzieży. – Z miłością troszczmy się wzajemnie o siebie, wspierajmy się i brońmy przed złem. Bądźmy jednością między sobą, ale także z całym środowiskiem szkolnym. Uważajmy szkołę za dobro wspólne i w takim duchu realizujmy nasze ewangelizacyjne zadania. Wspierajmy się wzajemnie modlitwą i dobrym słowem. Wszyscy przecież znajdujemy się w służbie młodemu człowiekowi. Ludzie młodzi są przyszłością Kościoła i naszej Ojczyzny – podsumował ksiądz.

Konferencja Nauczycieli Religii – księży, sióstr i katechetów świeckich z terenu Archidiecezji Krakowskiej inaugurującą rok szkolny 2021/2022.

Konferencja odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – budynek FIDES

10.00               rozpoczęcie I części konferencji – przewidzianej dla księży proboszczów  oraz księży uczących w małopolskich szkołach

10.30               wykład inauguracyjny mgr. Witolda Pyzika, radcy prawnego KO w Krakowie: Problemy związane z nauczaniem religii w                                              szkołach w kontekście doświadczeń organu nadzoru pedagogicznego

13.00               Msza Święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego

15.00               rozpoczęcie II części konferencji – przewidzianej głównie dla katechetów świeckich oraz zakonnych

15.30               wykład inauguracyjny mgr. Witolda Pyzika

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE