STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „JEZUS CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM”

V Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”V Ogólnopolski Konkurs
Jezus Chrystus naszym Królem

Regulamin
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa.
Patronat honorowy: JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie
ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań. Wzywają one do starań o sposób życia wyrażający panowanie Jezusa Króla w naszych sercach, rodzinach, parafiach, szkołach i uczelniach, środkach społecznej komunikacji, urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, miastach i wioskach oraz w całym Narodzie i Państwie Polskim.
Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:
– kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż.
– kategoria plastyczna: prace w formacie A4 lub A3.
Grupy wiekowe:
1. Szkoła podstawowa (klasy 1-4).
2. Szkoła podstawowa (klasy 5-8).
3. Szkoły ponadpodstawowe.
Kryteria oceny prac
W ocenie prac nadesłanych przez uczestników konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.
Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.
Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1), a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie (Załącznik nr 2).
Termin nadsyłania prac: 21 listopada 2021 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Fundacja Serca Jezusa, ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice, 32-083 Balice

ZOBACZ TAKŻE