STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WIĘCEJ NASZ ŁĄCZY NIŻ DZIELI…W JAKI SPOSÓB LITURGIA SPRAWOWANA W RÓŻNYCH OBRZĄDKACH ZBLIŻA DO SIEBIE KATOLIKÓW, GREKOKATOLIKÓW I PRAWOSŁAWNYCH

Więcej nasz łączy niż dzieli…W jaki sposób liturgia sprawowana w różnych obrządkach zbliża do siebie katolików, grekokatolików i prawosławnychAdresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej

Treści programowe:

  • Wspólne źródło liturgii różnych obrządków.
  • Obrządek bizantyjski Kościołów prawosławnych i greckokatolickich.
  • Wzajemne oddziaływanie na siebie obrządku łacińskiego i bizantyjskiego.
  • Czego nauczyliśmy się od liturgii wschodniej?
  • Czego prawosławni mogą nauczyć się od katolików?
  • Wspólny udział w liturgii (interkomunia).
  • Co możemy zrobić dziś na drodze do jedności?

Prowadzący:

Grafika obrazująca połączenie online

Zapisy:

Więcej nasz łączy niż dzieli…W jaki sposób liturgia sprawowana w różnych obrządkach zbliża do siebie katolików, grekokatolików i prawosławnych (DM)

ZOBACZ TAKŻE