STRONA GŁÓWNA / DLA PROBOSZCZÓW

DLA PROBOSZCZÓW

SPRAWOZDANIE KATECHETYCZNE 2020
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE/WYDANIE MISJI KANONICZNEJ
PROŚBA O WYDANIE SKIEROWANIA DO NAUCZANIA RELIGII
XX DZIEŃ PAPIESKI 2020

Czcigodni Księża Proboszczowie!

Czcigodny Księże Proboszczu!

11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod jakże bliskim naszemu duchowemu Założycielowi – św. Janowi Pawłowi II – hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów.

Obecny rok jest wyjątkowy. Zagrożenie epidemią wywołało obawy nie tylko o zdrowie i siły do życia, lecz także zmusiło do nadzwyczajnej troski o wspólnotę narodową, instytucje i firmy. Wiele osób lęka się o utrzymanie miejsca pracy i tym samym martwi się o zapewnienie bytu swojej rodzinie. Dotyczy to także rodzin naszych podopiecznych.

W tej sytuacji bardzo proszę o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na stypendia w Księdza parafii do parafialnych puszek kwestarskich. Z racji koniecznych oszczędności wyjątkowo zrezygnowaliśmy z druku puszek do zbiórki i innych materiałów graficznych. Do dyspozycji parafii jest plakat naszej akcji.

Zdaję sobie sprawę z ogromnych potrzeb i wyzwań, przed którymi obecnie stoją instytucje kościelne. Mimo to ośmielam się prosić o pomoc w zapewnieniu środków na stypendia dla podopiecznych „Dzieła”. To nasza wspólna sprawa! Znając ofiarność wiernych, ich „wyobraźnię miłosierdzia”, już dziś dziękuję za okazaną życzliwość. Wyrażam wdzięczność Czcigodnemu Księdzu i wszystkim Kapłanom naszego Kościoła Katolickiego w Polsce za zrozumienie i wsparcie, którego nieustannie doświadczamy.

 

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję za podjęty trud i zaangażowanie w pomoc zdolnej młodzieży w ich rozwoju duchowym i intelektualnym.

Numer konta do zbiórki kościelnej: 35 1240 2034 1111 0010 6230 3094
Tytuł wpłaty musi zawierać: wezwanie Parafii i jej miejscowość.

Protokół z potwierdzeniem wpłaty proszę wysłać do:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
ul. Franciszkańska 3
31 – 004 Kraków

z dopiskiem: „XX Dzień Papieski” lub w wersji elektronicznej: katecheza@diecezja.pl

ks. Dariusz Susek
Diecezjalny Koordynator
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

ZOBACZ TAKŻE