STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XXXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2020/2021. „KIM JESTEM? CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOJRZENIE NA CZŁOWIEKA”.

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2020/2021. „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”.SZCZEGÓŁY

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXXI OTK

Referat Katechetyczny  Kurii Metropolitalnej w Poznaniu

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

e-mail: katechetyczny@archpoznan.pl

tel. 61 851 28 20

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXXI OTK

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

tel. 12 628 81 59, e-mail: katecheza@diecezja.pl

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej będzie Archidiecezja Poznańska. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco:

– zawody I stopnia (etap szkolny) – 2 grudnia 2020 roku

– zawody II stopnia (etap diecezjalny) – 3 marca 2021 roku

– zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 8–10 kwietnia 2021 roku w Poznaniu

 

LITERATURA:

 1. Etap szkolny – 2 grudnia 2020 roku

Pismo Święte:

Rdz 1-2

Ps 8

Syr 17, 1-8

1 Tes 5

Magisterium Kościoła:

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 12-14.

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700-1715.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13-16, [https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html]

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34-48.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 1-30.

Opracowania:

 1. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, w: (red.) D. Drążek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia, Toruń 2019, s. 15-23.
 2. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43-53 (rozdz. Człowiek adresatem powołania chrześcijańskiego).
 3. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 461-467.
 4. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 158-163; 316 -330.

 

 1. Etap diecezjalny – 3 marca 2021 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz

Pismo Święte:

Kpł 11,44n,

Mt 5,3-12;

Łk 19,11-28;

Dz 2,42-47;

Dz 4, 32-37

Magisterium Kościoła:

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 23-32.

Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1716-1729; 1776-1802; 1877-1896; 1928-1948

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html)

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 150-170.

Opracowania:

 1. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 514-521.
 2. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 553-559.
 3. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 468-474
 4. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s.; 405-439.

 

 1. Etap ogólnopolski – 8–10 kwietnia 2021 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz

Pismo Święte:

Rdz 3-4

Pwt 30, 15.19

Mt 24,36-41

Mt 25, 31-46

       Magisterium Kościoła:

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 15-22.

Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1730-1761; 1803-1876.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105-159.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 31-44; 236-237; 295-317.

Opracowania:

 1. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.250-254.
 2. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.149-155.
 3. Reszczyńska, Gdzie jesteś Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu człowieka, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 531-537.
 4. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 169-174; 274-307; 349-361.
 5. Ryś, Życie i śmierć, homilia https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html

Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Internecie oraz bieżące informacje dostępne będą wkrótce na stronie internetowej OTK: www.otk.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Pytania do Olimpiady na szczeblu szkolnym zostaną przesłane do szkół na kilka dni przed terminem etapu szkolnego.
 2. Do etapu diecezjalnego Olimpiady kwalifikuje się dwóch najlepszych uczestników etapu szkolnego. Uczniów tych należy zgłosić pisemnie do Wydziału Katechetycznego ul. Franciszkańska 3, do 8 stycznia 2021 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym (będzie przysłany do szkół razem z pytaniami).
 3. Etap diecezjalny Olimpiady odbędzie się 3 marca 2021 r. (środa) – w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny 3, o godz. 11.00.
 4. Dla 10 najlepszych uczestników etapu diecezjalnego przewidziane są pamiątkowe dyplomy i upominki.
 5. We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym lub bezpośrednio z ks. Andrzejem Wciślakiem – tel. 507 926 712.

 

ZOBACZ TAKŻE