STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XXXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2021/2022. „OBLICZA MIŁOSIERDZIA W NAUCZANIU I PRAKTYCE KOŚCIOŁA”.

XXXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2021/2022. „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.XXXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2021/2022.
„Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

 

SZCZEGÓŁY

Ogólnopolski

Komitet Organizacyjny XXXII OTK:

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezjalnej Płockiej

Tumska 3
09-402 Płock
telefon: (024) 262-68-45

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

Diecezjalny

Komitet Organizacyjny XXXII OTK:

 

Wydział Katechetyczny

Kurii Metropolitalnej

  1. Franciszkańska 3

31-004 Kraków

telefon: (12) 628-81-59

adres e-mailowy: katecheza@diecezja.pl

 

W roku szkolnym 2021/2022 organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej będzie Diecezja Płocka. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco:

zawody I stopnia (etap szkolny) – 17 listopada 2021 roku

zawody II stopnia (etap diecezjalny) – 9 marca 2022 roku

zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 31 marca–2 kwietnia 2022 roku

 

LITERATURA:

Etap szkolny – 17 listopada 2021 roku

(Miłosierdzie Boga w historii zbawienia):

Pismo Święte: 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wybrane fragmenty wraz z komentarzem i marginaliami:

  1.  Łk 10, 25–37 (Miłosierny Samarytanin)
  2.  Łk 15, 1–7 (Przypowieść o zaginionej owcy)
  3.  Łk 15, 8–10 (Przypowieść o zagubionej drachmie)
  4.  Łk 15, 11–32 (Przypowieść o miłosiernym ojcu)

Magisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 210–221, 295, 410–412, 458, 604–605.

Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005 r.), Wydawnictwo M, Kraków 2005. Wybrane numery: 26–29, 31–39.

Franciszek, „List apostolski «Misericordia et misera» na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”, w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 12 (2016), s. 4–12.

Franciszek, „Homilia podczas nabożeństwa pojednania w Bazylice św. Piotra” (29 marca 2019 r.), w: https://ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-podczas-nabozenstwa-pojednania-29-marca

Jan Paweł II, „Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże. Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornes, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej” (18 kwietnia 1993), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 5–6 (1993), 13–15.

Jan Paweł II, „Dar Boży dla naszych czasów. Msza św. kanonizacyjna na placu św. Piotra. Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej” (30 kwietnia 2000 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2000), s. 25–26.

Opracowania:

Góralski Wojciech, Będziecie moimi świadkami, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999.

Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 47–52, 180, 299–301, 326, 414, 476, 651, 699, 949, 965, 1074–1076, 1122, 1273, 1576–1578, 1605, 1693, 1728, 1743, 1745, 1784.

Lewicki Tomasz, „Ewangelia Miłosierdzia. Orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym”, w: Studia Płockie 38 (2010), s. 131–138.

Mróz Franciszek, „Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej”, w: Peregrinus Cracoviensis 9 (2000), s. 23–39.

 

Etap diecezjalny – 9 marca 2022 roku

(Miłosierdzie Boże w posłudze Kościoła):

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

Magisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 981–983, 1323, 1422–1424, 1468–1470, 1846–1848.

Jan Paweł II, Encyklika «Dives in misericordia» o Bożym Miłosierdziu (30 listopada 1980 r.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980. Wybrane numery: 4, 12–14.

Jan Paweł II, List apostolski «Novo Millennio ineunte» na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (6 stycznia 2001 r.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001. Wybrane numery: 49–52.

Franciszek, Bulla «Misericordiae vultus» ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (11 kwietnia 2015 r.), TUM, Wrocław 2015.

Opracowania:

Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 91, 147, 486, 913–914, 1404, 1420, 1448, 1602, 1677, 1747, 1758, 1804, 1808.

Seweryniak Henryk, Bednarczyk Rafał, Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański (1886–1941), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999. Wybrane strony: 85–102.

 

Etap ogólnopolski – 31 marca-2 kwietnia 2022 roku

(Miłosierdzie w życiu chrześcijanina):

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

Magisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 2299–2301, 2443–2449, 2462–2463.

Franciszek, „Na drodze «prostoty ewangelicznej». Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Jana na Lateranie” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 16–21.

Franciszek, „Rezerwuar miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej Większej” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 22–26.

Franciszek, „Dobra woń Chrystusa i światło Jego Miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Pawła za Murami” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 27–33.

Opracowania:

Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 20, 83, 367, 631, 635, 742, 1146, 1158, 1160, 1313, 1317, 1578, 1698, 1768.

Nowowiejski Antoni Julian, „List Pasterski na «Tydzień Miłosierdzia»”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 33 (1938), s. 404–406.

Nowowiejski Antoni Julian, „List pasterski w sprawie niesienia pomocy biednym”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 26 (1931), s. 313.

Wetmański Leon, Miłosierdzie. Konferencje wygłoszone na zebraniach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Płocku, Wydawnictwo Księgarni Diecezjalnej „Caritas”, Płock 1939, reprint: Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016. Wybrane strony: 106–149.

Witko Andrzej, Św. Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia, w: Odsłony miłosierdzia, red. Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 65–75.

 

UWAGA:

Teksty, które nie są powszechnie dostępne w Internecie można pobrać w wersji pdf www.otk.pl/literatura/

 

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Pytania do Olimpiady na szczeblu szkolnym zostaną przesłane do wszystkich szkół ponadpodstawowych na kilka dni przed terminem etapu szkolnego. NIE TRZEBA ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ SZKÓŁ DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE!!! (zgłoszenie do Olimpiady – zob. pkt 2)
  2. Do etapu diecezjalnego Olimpiady kwalifikuje się dwóch najlepszych uczestników etapu szkolnego, (którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania). Uczniów tych należy zgłosić pisemnie do Wydziału Katechetycznego ul. Franciszkańska 3, do 31 grudnia 2021 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym (będzie przysłany do szkół razem z pytaniami) i wypełnić klauzulę RODO.
  3. Etap diecezjalny Olimpiady odbędzie się 9 marca 2022 r. (środa) – w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny 3, o godz. 11.00.
  4. Dla 10 najlepszych uczestników etapu diecezjalnego przewidziane są pamiątkowe dyplomy i upominki.
  5. We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji Krakowskiej lub bezpośrednio z ks. Andrzejem Wciślakiem – tel. 507 926 712.

 

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE